Малко за нас

Сдружението е създадено през 2008 година в гр. Шумен от група приятели, които искат да подкрепят младите хора и да осмислят свободното им време. Повечето от тях са експерти в различни области, а други започват да изграждат своя капацитет във времето. Към групата започват да се присъединяват много доброволци, които подкрепят идеята и помагат тя да се развие. Като всяко начало и това е много трудно, но за сметка на това много забавно и съвсем скоро се виждат ясните резултати от работата на екипа. С времето част от доброволците се уморяват и спират своята дейност в организацията, но и до ден днешен я подкрепят и винаги са готови да помогнат при нужда.

 

Към настоящия моменти екипа от лидери разчита много на доброволците ( родители) за да може да развие дейността си. В тази страница ще опишем с няколко думи всеки човек от екипа на лидерите и доброволците

 

ЕКИП ЛИДЕРИ

Добромир Драев, доброволец и активен член в скаутския клуб към настоящия момент. Живее в Шумен.  Дългогодишен Председател на Управителния съвет и един от създатели на скаутското движения в Шумен. Участва в дейности във възрастови групи – вълчета, скаути и венчер-скаути. Заедно с екип ръководи обучения за лидери и доброволци в Организация на българските скаути. Основни умения:

 • ориентиране;
 • алпинизъм;
 • пещернячество;
 • долекарска помощ;
 • оцеляване;
 • бивакуване;
 • дървено-въжени конструкции;
 • готварство;
 • комуникация;
 • екология;
 • техника за евакуиране;
 • транспорт и логистика;
 • финансиране;

 

Женя Рашкова-Младенова, настоящ Председател на Управителния съвет на сдружението и лидер. Тя се включва в дейностите  на клуба през последните 3 години и активно помага за неговото развитие. Живее във Варна. Работи с всички възрастови групи. Ръководи екип от обучители и е част от авторите на програмата за вълчета.

Основни умения:

 • ориентиране;
 • алпинизъм;
 • пещернячество;
 • долекарска помощ;
 • оцеляване;
 • бивакуване;
 • дървено-въжени конструкции;
 • здравословен начин на живот ( храни и напитки);
 • комуникация;
 • екология;
 • техника за евакуиране;
 • транспорт и логистика;
 • финансиране