Документи

От тук може да изтеглите декларацията-заявление за вписване в електронния регистър на Организация на българските скаути. Всеки член, след вписването получава уникален ID номер и скаутска идентификационна карта. Обърнете специално внимание на всички части от пакета документи. Непопълнени коректно документи или не представянето им пред представител на клуба е достатъчен мотив вашето дете да не бъде вписано в регистъра и да не може да участва по време на дейности.

Заявлението се попълва от кандидата за член на клуба, без значение възрастта му. Декларацията и анкетната здравна карта се попълват от родител/законен настойник. Този документ се отнася за деца във възрастова група „вълче“ 7-11 г.
Декларация-заявление-вълче

Заявлението се попълва от кандидата за член на клуба, без значение възрастта му. Декларацията и анкетната здравна карта се попълват от родител/законен настойник. Този документ се отнася за деца във възрастова група „скаут“ 12-14 г.
Декларация-заявление-скаут