АБОНАМЕНТИ

Условия за заплащане на членски внос

Уважаеми родители,

Членският внос, който заплащате, дава основание за членство и принадлежност на Вашето дете към Скаутски клуб "Мадарски конник" - гр. Шумен. Този членски внос е дължим всеки месец до момента, в който официално ни информирате, че прекратявате членството нa детето си. Той не зависи от присъствието на или отсъствието от клубни дейности.

За Ваше и наше удобство въведохме система за автоматични месечни плащания на членски внос под формата на абонамент. Този абонамент може да бъде спрян от Вас във всеки един момент по Ваша преценка, а спирането му ще бъде разглеждано като официално уведомление за прекратяване на членството на детето Ви в клуба.

Управление на абонаментите (в случай на промяна на обстоятелства) се извършва през клиентския портал. За създаването на абонаментно плащане на членски внос е необходимо да разполагате с дебитна или кредитна карта. Таксите за извършване на абонаментните плащания са съгласно Общите условия на банките, издатели на Вашите карти.

За да се регистрирате за абонаментно плащане, трябва да изберете подходящия за Вас абонамент от бутоните по-долу.

Забележка: За трето дете от едно домакинство не се дължи членски внос.