ДАРИТЕЛИ

Списък на дарители направили дарения без условия
1 И.Б. 100.00 28.07.2021 г. в брой
2 С.Н. 50.00 28.07.2021 г. в брой
3 Ю.П. 100.00 28.07.2021 г. в брой
4 С.И. 50.00 28.07.2021 г. в брой
5 П.И. 200.00 29.07.2021 г. банков превод
6 Р.Д. 150.00 30.07.2021 г. банков превод
7 Н.Р. 50.00 30.07.2021 г. в брой
8 Н.Н. 100.00 30.07.2021 г. PayPal
9 Н.К. 50.00 30.07.2021 г. банков превод
10 П.Т. 100.00 30.07.2021 г. банков превод
11 Д.С. 200.00 30.07.2021 г. PayPal
12 П.Л. 500.00 30.07.2021 г. PayPal
13 Т.Т. 140.00 01.08.2021 г. PayPal
14 Д.В. 100.00 03.08.2021 г. банков превод
15 Б.Й. 150.00 02.08.2021 г. банков превод
16 Б.Н. 50.00 02.08.2021 г. банков превод
17 Р.Ц. 100.00 02.08.2021 г. в брой
18 Р.Д. 100.00 01.08.2021 г. в брой
19 П.С. 100.00 03.08.2021 г. PayPal
20 В.Б. 200.00 04.08.2021 г. банков превод
21 Ст.Ст. 150.00 04.08.2021 г. банков превод
22 С.Ф. 200.00 04.08.2021 г. банков превод

Списък на дарителите направили дарения с условие

1 В.Х. 100.00 02.08.2021 г. банков превод

Списък на дарителите направили предметно дарение