Финансова система

Уважаеми родители,
тук ще намерите информация относно финансовите ангажименти към скаутския клуб, както и възможните начини за извършване на транзакция.

1. При първоначално вписване в електронния регистър на Организация на българските скаути се внася годишен членски внос в размер на 15.00 лв./ на годишна база.
– срок за внасяне: веднага след подаване на комплекта документи за вписване в регистъра;
– годишния членски внос се дължи всяка година и се внася до края на месец октомври и важи за следващата година;
– размера се намалява с 50 % ако в организацията членува втори член на семейството под 18 години. ( брат/ сестра);

2. При вписване в електронния регистър всеки член на клуба заплаща месечен членски внос в размер на 25.00 лв. / 1 месец;
– срок за внасяне: до 10 число на настоящия месец;
– месечния членски внос се дължи за всеки следващ месец на календарната година и не е обвързан с участие в дейности;
2.1. Месечният членски внос се намалява при вписване на двама членове от едно семейство: 

  • двама членове във възрастова група вълче и/или бобър – размер на общия членския внос – 40 лв.
  • двама членове във възрастова група вълче/бобър и скаут – размер на общия членски внос – 35 лв. 
  • двама членове във възрастова група скаут и скаут – размер на общ членски внос – 25 лв. 

3. Такси за униформи, лагери и транспорт се заплащат в пълния размер и/или намален съобразно дофинансирането от външни институции. ( Националната програма за младежта ( НПМ), Община Шумен и/или спонсори и дарители);


НАЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИЯ ( ПЛАЩАНЕ)

1. Банков превод

Получател: СНЦ „Скаутски клуб Мадарски конник“ гр.Шумен
Банка: ОББ
BIC CODE: UBBSBGSF
IBAN: BG59UBBS80021032966940

В полето основание за превод въведете ID номерата на децата/младежите, за които извършвате транзакцията.

 

 

 

2. PayPal система

PayPal e световна система за разплащане.  За да направите транзакция е нужно да се регистрирате и отнема около 24 часа да премине проверката на вашата дебитна/кредитна карта. Системата работи с банкови карти и/или банкови сметки. Към момента сме настроили нашия акаунт за приема циклични плащания – след като вие одобрите вашето плащане на членски внос и изберете неговия размер системата циклично ще извършва разплащане към нас без да е нужно вие да потвърждавате всяко ново плащане отделно. По всяко време може да бъде спряно, както от вас, така и от нас.

От менюто изберете за колко деца плащате, при повече от едно дете член на вашето семейство системата намалява членския внос с 50 %. В полето ID number въведете ID номерата на децата/младежите, за които извършвате транзакцията.