ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

    Ние разбираме желанието Ви Вашето дете да бъдете част от нашата организация и много съжаляваме, че възможностите ни да приемем всички желаещи са ограничени. Поради факта, че работим само с доброволци, броят на децата и младежите, които могат да се възползват от нашите обучителни програми, не може да бъде безкраен. За да оптимизираме процесите по приемане на нови членове, създадохме база от данни, в която Вие може да се регистрирате по Ваше желание. Така ще получавате информация за възможностите за включване, както като член на организацията, така и като доброволец. Попълването на този формуляр не Ви прави членове автоматично - той Ви дава само възможност да бъдете с предимство при набирането на нови членове преди останалите, невписани в базата данни кандидати.